Prijatie do ďalšej fázy testovania - Odborníci na právny výskum – Právnici – Grécke právo (EL)

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 03/07/2020

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 9

Minimálny potrebný počet bodov: 31​

Dátum publikovania : 07/07/2020 - 17:23
Dátum aktualizácie : 07/07/2020 - 17:24