Prijatie do ďalšej fázy testovania - Odborníci na právny výskum – Právnici – Maďarské právo (HU)

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 03/07/2020

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 9

Minimálny počet bodov: 32

Dátum publikovania : 07/07/2020 - 17:24
Dátum aktualizácie : 07/07/2020 - 17:25