Atitikties tinkamumo reikalavimams tikrinimo (priėmimo) rezultatai - Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Vengrijos (HU) teisė

Rezultatų paskelbimas kandidatų EPSO paskyrose: 03/07/2020

Apytikslis į vertinimo centrą pakviestų kandidatų skaičius: 9

Mažiausias reikiamas balų skaičius: 32

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 07/07/2020 - 17:25
Atnaujinta : 07/07/2020 - 17:25