Atitikties tinkamumo reikalavimams tikrinimo (priėmimo) rezultatai - Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Italijos (IT) teisė

Rezultatų paskelbimas kandidatų EPSO paskyrose: 03/07/2020

Apytikslis į vertinimo centrą pakviestų kandidatų skaičius: 13

Mažiausias reikiamas balų skaičius: 33

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 07/07/2020 - 17:26
Atnaujinta : 07/07/2020 - 17:27