Atitikties tinkamumo reikalavimams tikrinimo (priėmimo) rezultatai - Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Italijos (IT) teisė

Rezultatų skelbimas kandidatų EPSO aplankuose: 03/07/2020

Į vertinimo centrą pakviestų kandidatų skaičius: 13

Mažiausias balų skaičius: 33​

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 07/07/2020 - 17:26
Atnaujinta : 07/07/2020 - 17:27