Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ιταλικό (IT) δίκαιο

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 03/07/2020

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 12

Ελάχιστη βαθμολογία: 32​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 07/07/2020 - 17:26
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 07/07/2020 - 17:27