Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Πολωνικό (PL) δίκαιο

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 03/07/2020

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης (κατά προσέγγιση): 12

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 28​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 07/07/2020 - 17:28
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 07/07/2020 - 17:28