Rezultati pristupnih testova - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – poljsko (PL) pravo

Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 03/07/2020

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 12

Najmanji ukupni broj bodova: 28​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 07/07/2020 - 17:28
Datum zadnjeg ažuriranja : 07/07/2020 - 17:28