Atitikties tinkamumo reikalavimams tikrinimo (priėmimo) rezultatai - Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Lenkijos (PL) teisė

Rezultatų skelbimas kandidatų EPSO aplankuose: 03/07/2020

Į vertinimo centrą pakviestų kandidatų skaičius: 12

Mažiausias balų skaičius: 28​

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 07/07/2020 - 17:28
Atnaujinta : 07/07/2020 - 17:28