Atitikties tinkamumo reikalavimams tikrinimo (priėmimo) rezultatai - Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Lenkijos (PL) teisė

Rezultatų paskelbimas kandidatų EPSO paskyrose: 03/07/2020

Apytikslis į vertinimo centrą pakviestų kandidatų skaičius: 12

Mažiausias reikiamas balų skaičius: 28

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 07/07/2020 - 17:28
Atnaujinta : 07/07/2020 - 17:28