Piemērotības pārbaudes (pieņemšanas) rezultāti - Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Polijas (PL) tiesību akti

Pieņemšanas posma rezultātu publicēšana kandidātu EPSO kontos: 03/07/2020

Uz vērtēšanas centru uzaicināto kandidātu aptuvenais skaits: 12

Nepieciešamais minimālais punktu skaits: 28​

Publicēšanas datums : 07/07/2020 - 17:28
Atjauninājuma datums : 07/07/2020 - 17:28