Prijatie do ďalšej fázy testovania - Odborníci na právny výskum – Právnici – Poľské právo (PL)

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 03/07/2020

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 12

Minimálny potrebný počet bodov: 28​

Dátum publikovania : 07/07/2020 - 17:28
Dátum aktualizácie : 07/07/2020 - 17:28