Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova – prva faza - Administratori za međunarodnu suradnju i pružanje pomoći trećim zemljama

Rezultati pristupnih testova – prva faza - Administratori za međunarodnu suradnju i pružanje pomoći trećim zemljama

Objava rezultata pristupnih testova kandidata (prva faza) na njihovim EPSO računima: 10/07/2020

Broj kandidata koji prelaze u sljedeću fazu pristupnih testova (probir talenata): 754

Najmanji ukupni broj bodova potreban za prelazak u sljedeću fazu pristupnih testova: 28​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 13/07/2020 - 11:45
Datum zadnjeg ažuriranja : 13/07/2020 - 11:51