Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора — първи етап - Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощи за държави извън ЕС

Резултати от подбора — първи етап - Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощи за държави извън ЕС

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 10/07/2020

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 227

Минимален резултат, необходим за допускане до следващия етап от подбора: 30​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 13/07/2020 - 11:50
Дата на актуализацията : 13/07/2020 - 11:50