Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Κέντρο αξιολόγησης στους χώρους της EPSO στις Βρυξέλλες - Ισχύοντα μέτρα ασφάλειας από τον Σεπτέμβριο του 2020

Κέντρο αξιολόγησης στους χώρους της EPSO στις Βρυξέλλες - Ισχύοντα μέτρα ασφάλειας από τον Σεπτέμβριο του 2020

Αγαπητοί υποψήφιοι,

Ελπίζουμε να είστε καλά και ασφαλείς. Αφότου ακυρώσαμε τα κέντρα αξιολόγησης του Μαρτίου λόγω της πανδημίας Covid-19, περιμένουμε με χαρά να σας καλωσορίσουμε και πάλι στους χώρους της EPSO από τον Σεπτέμβριο του 2020. Στόχος μας είναι να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στο κέντρο αξιολόγησης υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η EPSO έχει αξιολογήσει διεξοδικά όλες τις δυνατότητες και ότι η απόφαση για επανέναρξη των κέντρων αξιολόγησης λήφθηκε με τη δέουσα προσοχή, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια, τόσο τη δική σας όσο και του προσωπικού μας. Είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια θα εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των δοκιμασιών του κέντρου αξιολόγησης, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας.

Για να ανταποκριθούμε σε όλες τις απαιτήσεις για μία ασφαλή και αποδοτική συμμετοχή σας στο κέντρο αξιολόγησης, έχουμε λάβει ορισμένα ειδικά μέτρα, σύμφωνα με τις συστάσεις των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μειωμένος αριθμός υποψηφίων επί τόπου

Η EPSO, αντί να προσκαλεί τον συνηθισμένο ημερήσιο αριθμό υποψηφίων, αποφάσισε να τον μειώσει στο μισό. Αυτό σημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις μας θα προσφέρουν αρκετό χώρο ώστε να τηρείται η αναγκαία φυσική απόσταση.

Οι τρεις χρυσοί κανόνες ασφάλειας

Τρεις κανόνες θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας του κέντρου αξιολόγησης στην EPSO: φυσική απόσταση (> 1,5 μέτρο), χρήση μάσκας και συχνή απολύμανση των χεριών.

Μέτρα ασφάλειας και υγείας

Η φυσική απόσταση, τουλάχιστον 1,5 μέτρο, θα πρέπει να τηρείται συνεχώς, κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών, στα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των δοκιμασιών, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, κ.λπ. Η EPSO θα παρέχει μάσκες και απολυμαντικά χεριών σε όλους τους χώρους της EPSO. Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας του κέντρου αξιολόγησης. Σημειώστε ότι εάν αφαιρέσετε τη μάσκα σας κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών, μπορεί να σας ζητηθεί να αποχωρήσετε από το κτίριο και μπορεί να αποκλειστείτε από τον διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής κάθε συγκεκριμένου διαγωνισμού θα κληθούν να χρησιμοποιούν πάντοτε τις ίδιες αίθουσες δοκιμασιών και τους ίδιους χώρους ανάπαυσης, και δεν θα μπορούν να πλησιάζουν ή να συναναστρέφονται υποψηφίους και μέλη της εξεταστικής επιτροπής άλλων διαγωνισμών.

Χώρος υποδοχής στο ισόγειο

Φροντίστε να φτάσετε την ώρα που αναφέρεται στην πρόσκλησή σας έγκαιρα (ούτε αργά, αλλά ούτε πολύ νωρίς). Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας εγγραφής και για να αποφευχθεί η συνάθροιση πολλών υποψηφίων στον χώρο υποδοχής ή στην είσοδο του κτιρίου, οι υποψήφιοι θα καλούνται σε ελαφρώς διαφορετικούς χρόνους.

Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις οδηγίες που δίνει το προσωπικό της EPSO, καθώς και τη σήμανση του δαπέδου. Στο ισόγειο θα παρέχονται μάσκες (2 μάσκες ανά άτομο την ημέρα, μία για το πρωί και μία για το απόγευμα).

Κατά την είσοδο στο κτίριο, το προσωπικό ασφαλείας θα ελέγχει την ταυτότητά σας και στη συνέχεια ένα μέλος του προσωπικού της EPSO θα προχωρά στην εγγραφή σας και θα σας δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης. Θα λάβετε επίσης ημερήσιο πλάνο στο οποίο θα σας υποδεικνύονται οι αίθουσες των δοκιμασιών σας και ο χώρος ανάπαυσής σας. Έχει μεγάλη σημασία να περιορίσετε τις μετακινήσεις σας στους χώρους που σας έχουν υποδειχτεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στην EPSO.

Αίθουσες δοκιμασιών στον 2ο και 3ο όροφο

Παρακαλούμε να ακολουθείτε και να τηρείτε συνεχώς τις σημάνσεις του δαπέδου.

Σε όλους τους χώρους των δοκιμασιών, η διάταξη των θέσεων που προορίζονται τόσο για τους υποψήφιους όσο και για τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής θα διασφαλίζει τη φυσική απόσταση του 1,5 μέτρου τουλάχιστον. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή θέσης ή η μεταβολή της διάταξης των καθισμάτων κατά κανένα τρόπο.

Φιάλες με απολυμαντικό χεριών θα είναι διαθέσιμες σε κάθε αίθουσα δοκιμασιών. Θα πρέπει να απολυμαίνετε τα χέρια σας κάθε φορά που εισέρχεστε στην αίθουσα ή εξέρχεστε από αυτή.

Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα πανό με τα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο της EPSO, και να φροντίζετε για την τήρηση των μέτρων.

Ο αριθμός των καθισμάτων στους χώρους ανάπαυσης θα είναι περιορισμένος και πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα το κάθισμα που σας έχει υποδειχτεί (αυτοκόλλητο σήμα στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός του υποψηφίου).

Τακτική επανάληψη της απολύμανσης και του καθαρισμού

Θα αυξηθεί η συχνότητα καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων και των αιθουσών (συμπεριλαμβανομένων των επιφανειών στις αίθουσες των δοκιμασιών και στους χώρους ανάπαυσης, και της υποδομής γενικά).

Κατανάλωση τροφίμων και ποτών

Για να μειωθεί η πιθανότητα επαφών, δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα μπουκάλια, κύπελλα και ποτήρια. Θα έχετε στη διάθεσή σας νερό και κύπελλα μιας χρήσης σε ψύκτες νερού, καθώς και απολυμαντικό υλικό. Θα πρέπει να απολυμαίνετε τα χέρια σας πριν και μετά τη χρήση τους.

Αυτόματα μηχανήματα πώλησης καφέ (που παρέχει αυτόματα το κύπελλο) και σνακ θα είναι στη διάθεσή σας στην καφετέρια στον δεύτερο όροφο. Προσοχή! Η καφετέρια δεν αποτελεί χώρο ανάπαυσης και, ως εκ τούτου, πρέπει να επιστρέψετε στον χώρο ανάπαυσης ή στον χώρο δοκιμασιών αμέσως μετά την αγορά ποτού ή σνακ.

Συμπτώματα

Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ή έχετε συμπτώματα της Covid-19, όπως πυρετό ή βήχα, προτού φτάσετε στους χώρους της EPSO, παρακαλούμε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στο κέντρο αξιολόγησης και να ενημερώσετε το προσωπικό της EPSO μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα προβλεφθούν άλλες ημερομηνίες (υπό ορισμένες προϋποθέσεις).

Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ή έχετε συμπτώματα όπως πυρετό ή βήχα κατά τη διάρκεια της παρουσίας σας στους χώρους της EPSO την ημέρα του κέντρου αξιολόγησης, παρακαλούμε να διακόψετε αμέσως τη συμμετοχή σας στις δοκιμασίες, να αποχωρήσετε από τον χώρο και να ενημερώσετε το προσωπικό της EPSO μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα προβλεφθούν άλλες ημερομηνίες (υπό ορισμένες προϋποθέσεις).

Προτού ταξιδέψετε για το κέντρο αξιολόγησης

Μία ημέρα πριν από το ταξίδι σας στις Βρυξέλλες, συμβουλευτείτε τον ιστότοπο των βελγικών εθνικών αρχών, όπου θα δείτε αν για τη χώρα προέλευσής σας ισχύουν περιορισμοί στις Βρυξέλλες. Εάν ταξιδεύετε από περιοχή για την οποία ισχύουν περιορισμοί, ακυρώστε το ταξίδι σας και ενημερώστε το προσωπικό της EPSO μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα προβλεφθούν άλλες ημερομηνίες (υπό ορισμένες προϋποθέσεις).

Συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού

Εάν πληροίτε τις αναγκαίες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε συνεισφορά για τα έξοδα ταξιδιού σας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στον ιστότοπο της EPSO.

Επισημαίνεται ότι τυχόν άλλες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με την συμμετοχή σας στο κέντρο αξιολόγησης (όπως ιατρικά έξοδα, πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται με καραντίνα ή παράταση της διαμονής σας στις Βρυξέλλες, ακυρώσεις πτήσεων κ.λπ.) δεν βαρύνουν την EPSO και θα πρέπει να τις καλύψετε εσείς.

Άλλες πληροφορίες για την Covid-19

Επικαιροποιημένες πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας και πηγές που διατίθενται από τις εθνικές αρχές του Βελγίου για θέματα σχετικά με την πανδημία COVID-19 θα βρείτε στη διεύθυνση: https://www.belgium.be/en

Ημερομηνία ανάρτησης : 22/07/2020 - 15:16
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 24/08/2020 - 18:35