Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Ocena zintegrowana w budynku EPSO w Brukseli – Środki bezpieczeństwa od września 2020 r.

Ocena zintegrowana w budynku EPSO w Brukseli – Środki bezpieczeństwa od września 2020 r.

Drogi Kandydacie / Droga Kandydatko!

Mamy nadzieję, że jesteś zdrowy/-a i bezpieczny/-a. W marcu tego roku musieliśmy zawiesić oceny zintegrowane z powodu pandemii COVID-19. Cieszymy się, że we wrześniu 2020 r. będziemy mogli wznowić wizyty w budynku EPSO. Chcemy umożliwić Ci udział w ocenie zintegrowanej w jak najbardziej optymalnych warunkach. Zapewniamy Cię, że EPSO wnikliwie przeanalizowało wszystkie możliwe warianty. Decyzję o wznowieniu ocen zintegrowanych podjęliśmy po głębokim namyśle, mając na uwadze przede wszystkim Twoje zdrowie, jak również zdrowie naszego personelu. Jesteśmy przekonani, że procedura opisana poniżej zapewni sprawny przebieg testów i jednocześnie sprawi, że nic nie będzie zagrażało Twojemu zdrowiu.

Aby podczas oceny zintegrowanej spełnione zostały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa, wprowadziliśmy kilka konkretnych środków w myśl zaleceń wydanych przez organy krajowe i Komisję Europejską.

Ograniczona liczba kandydatów w budynku

EPSO zdecydowało się ograniczyć o połowę liczbę kandydatów, którzy codziennie stawiają się w budynku. W ten sposób będziemy mogli zaoferować wystarczająco miejsca w naszych pomieszczeniach, aby utrzymać dystans fizyczny.

Trzy złote zasady bezpieczeństwa

Podczas oceny zintegrowanej w budynku EPSO prosimy o przestrzeganie następujących trzech zasad: zachowanie dystansu fizycznego (min. 1,5 m), noszenie maski i częsta dezynfekcja rąk.

Środki BHP

Przez cały czas należy pamiętać o zachowaniu dystansu fizycznego (min. 1,5 m), między innymi podczas testów i w przerwach między testami. Do dyspozycji w pomieszczeniach EPSO będą maski i płyn do dezynfekcji rąk. Przez cały czas trwania oceny zintegrowanej obowiązkowe będzie noszenie maski. Pamiętaj, że jeżeli w trakcie testów zdejmiesz maskę, możesz zostać poproszony/-a o opuszczenie budynku i wykluczony/-a z udziału w konkursie EPSO.

Kandydaci uczestniczący w danym konkursie i członkowie komisji konkursowej zostaną poproszeni o przebywanie w salach egzaminacyjnych i strefach wypoczynkowych przypisanych im od początku dnia. Nie będą oni mogli przebywać wspólnie z kandydatami uczestniczącymi w innych konkursach i członkami innych komisji.

Recepcja na parterze

Prosimy o stawienie się w budynku EPSO punktualnie o godzinie podanej w zaproszeniu (nie za późno, ani też nie za wcześnie.) Kandydaci zostaną zaproszeni o nieco różnych godzinach tego samego dnia, co pozwoli na sprawną rejestrację i uniknięcie większych skupisk kandydatów przy recepcji lub przed wejściem do budynku.

Pamiętaj o postępowaniu zgodnie ze wszystkimi instrukcjami udzielonymi przez personel EPSO i przestrzeganiu oznaczeń na podłodze. Na parterze dystrybuowane będą maski (2 maski na osobę dziennie: rano i po przerwie na lunch).

Po wejściu do budynku pracownicy ochrony sprawdzą Twój dokument tożsamości, następnie pracownik EPSO zarejestruje Twoje imię i nazwisko i przekaże Ci wszelkie niezbędne informacje o oceny zintegrowanej. Otrzymasz również dzienny rozkład sal, w których odbędą się Twoje testy, oraz informacje o strefie wypoczynkowej. Bardzo ważne jest, abyś w dniu testów EPSO przemieszczał/a się wyłącznie w obrębie wyznaczonych pomieszczeń.

Sale egzaminacyjne na drugim i trzecim piętrze

Pamiętaj o przestrzeganiu oznaczeń umieszczonych na podłodze.

We wszystkich salach egzaminacyjnych stoliki i krzesła dla kandydatów i członków komisji konkursowej zostaną tak ustawione, aby umożliwić zachowanie odległości co najmniej 1,5 m. Niedozwolone jest przesiadanie się lub przestawianie stolików i krzeseł.

W każdej sali egzaminacyjnej kandydaci będą mieli do dyspozycji środek do dezynfekcji rąk. Pamiętaj o obowiązkowej dezynfekcji rąk każdorazowo przed wejściem do sali, jak i po wyjściu z niej.

Zwróć uwagę na plakaty informujące o środkach bezpieczeństwa w budynku EPSO i przestrzegaj podanych na nich zasad.

Liczba krzeseł w strefach wypoczynkowych będzie ograniczona. Korzystaj wyłącznie z przypisanego Ci krzesła (znajdziesz na nim etykietkę ze swoim imieniem i nazwiskiem).

Częstsza dezynfekcja pomieszczeń

Pomieszczenia i sale (również powierzchnie w salach egzaminacyjnych, strefach wypoczynkowych i ogólnie cała infrastruktura) poddawane będą częstszemu czyszczeniu i częstszej dezynfekcji.

Catering

Nie będzie wyłożonych butelek, filiżanek ani szklanek, aby ograniczyć prawdopodobieństwo ich zanieczyszczenia. Woda i kubki jednorazowego użytku będą dostępne w specjalnych dystrybutorach, obok których do dyspozycji będzie środek dezynfekcyjny. Zachęcamy do dezynfekcji dłoni zarówno przed korzystaniem z dystrybutorów, jak i po.

Automaty do kawy i automaty do sprzedaży przekąsek będą dostępne w kafeterii na drugim piętrze. Pamiętaj, że kafeteria nie jest jednak strefą wypoczynkową i dlatego natychmiast po zakupie napojów czy przekąsek musisz powrócić do swojej strefy wypoczynkowej lub sali egzaminacyjnej.

Objawy

Jeżeli przed pojawieniem się w budynku EPSO źle się poczujesz lub będziesz miał/a objawy COVID-19, takie jak gorączka lub kaszel, zrezygnuj z udziału w ocenie zintegrowanej i poinformuj o tym personel EPSO telefonicznie lub mailowo. Zaproponowane zostaną Ci inne terminy (pod pewnymi warunkami).

Jeżeli w trakcie oceny zintegrowanej w budynku EPSO źle się poczujesz lub stwierdzisz u siebie objawy COVID-19, takie jak gorączka lub kaszel, natychmiast wstrzymaj udział w testach, opuść budynek i zgłoś ten fakt personelowi EPSO telefonicznie lub mailowo. Zaproponowane zostaną Ci inne terminy (pod pewnymi warunkami).

Przed udaniem się do Brukseli na ocenę zintegrowaną

W przeddzień podróży do Brukseli musisz sprawdzić na stronie internetowej władz belgijskich, czy Twój kraj pochodzenia nie został umieszczony na liście państw, wobec których obowiązują obostrzenia. Jeżeli podróżujesz z obszaru objętego obostrzeniami, anuluj podróż i powiadom o tym personel EPSO telefonicznie lub mailowo. Zaproponowane zostaną Ci inne terminy (pod pewnymi warunkami).

Częściowy zwrot kosztów podróży

Jeżeli spełniasz warunki, możesz zwrócić się o częściowy zwrot kosztów podróży. Więcej informacji na stronie internetowej EPSO.

Zwracamy uwagę, że EPSO nie pokryje innych wydatków, które możesz ponieść w związku z udziałem w ocenie zintegrowanej (np. koszty leczenia, dodatkowe koszty związane z kwarantanną lub przedłużonym pobytem w Brukseli lub odwołanymi lotami) i w związku z tym będziesz musiał je pokryć sam/a.

Dalsze informacje o COVID-19

Aktualne informacje, dane kontaktowe i materiały udostępniane przez władze belgijskie w kontekście pandemii COVID-19 można znaleźć na stronie: https://www.belgium.be/en

Data publikacji : 22/07/2020 - 15:16
Data aktualizacji : 24/08/2020 - 18:35