Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Utvärderingscentrumet i Epsos lokaler i Bryssel – säkerhetsåtgärder från och med september 2020

Utvärderingscentrumet i Epsos lokaler i Bryssel – säkerhetsåtgärder från och med september 2020

Hej!

Vi hoppas att du mår bra. Efter att ha ställt in all verksamhet vid våra utvärderingscentrum i mars på grund av coronapandemin ser vi nu fram emot att välkomna dig i våra lokaler från och med september 2020. Vårt mål är att du ska kunna delta i proven vid utvärderingscentrumet på bästa möjliga sätt. Vi har gjort en mycket noggrann bedömning av alla alternativ och beslutet att återuppta verksamheten vid utvärderingscentrumen har fattats efter noggrant övervägande där din och vår personals säkerhet står i första rummet. Vi är övertygade om att proven kommer att förlöpa smidigt med det förfarande som beskrivs nedan samtidigt som vi skyddar din hälsa.

För att tillgodose alla krav på en säker och effektiv dag på utvärderingscentrumet har vi infört flera specifika åtgärder i linje med de nationella myndigheternas och Europeiska kommissionens rekommendationer.

Färre sökande på plats

Epso har beslutat att halvera det vanliga antalet sökande per dag. Det innebär att det kommer att finnas tillräckligt med plats i våra lokaler för att kunna garantera ett tillräckligt stort avstånd mellan provdeltagarna.

Tre gyllene säkerhetsregler

Tre regler gäller under hela den dag du tillbringar på utvärderingscentrumet hos Epso: du måste hålla avstånd till alla (>1,5 meter), bära munskydd och använda handsprit ofta.

Hälso- och säkerhetsåtgärder

Physical distancing of at least 1.5m will have to be observed at all times, including during and in-between tests, during breaks, etc. Epso tillhandahåller munskydd och handsprit. Det är obligatoriskt att bära munskydd hela tiden under din dag på utvärderingscentrumet. Om du tar av dig munskyddet under proven kan du uppmanas att lämna lokalerna och kan uteslutas från uttagningsprovet.

Sökande och medlemmarna av uttagningskommittén för ett visst uttagningsprov måste alltid använda samma prov- och uppehållsrum och kan inte träffa och umgås med andra sökande och medlemmar i uttagningskommittéer från andra uttagningsprov.

Receptionen på bottenvåningen

Se till att komma vid den tidpunkt (inte för sent men inte heller för tidigt) som anges i din kallelse. De sökande kommer att kallas vid lite olika tider under dagen så att inskrivningen går smidigt och för att undvika att stora grupper av sökande samlas i receptionen eller vid entrén.

Du väntas följa alla anvisningar du får av Epsos personal och följa markeringarna på golvet. Du får munskydd på bottenvåningen (två munskydd per person och dag, ett för förmiddagen och ett för eftermiddagen).

När du kommer in i byggnaden kontrollerar säkerhetspersonalen dina id-handlingar och därefter skriver Epsos personal in dig och du får all nödvändig information om dina prov vid utvärderingscentrumet. Du får också en daglig planering där du ser vilka lokaler du ska gå till för att göra dina prov och ta rast. Det är viktigt att du håller dig till de tilldelade områdena under hela dagen i Epsos lokaler.

Provlokalerna på andra och tredje våningen

Vänligen följ och respektera hela tiden golvmarkeringarna.

I alla provlokaler har sittplatserna för både sökande och medlemmarna i uttagningskommittén planerats så att regeln om ett avstånd på 1,5 meter kan respekteras. Du får inte byta plats eller flytta stolarna på något sätt.

Det kommer att finnas handsprit i alla provlokaler. Du måste sprita händerna varje gång du går in eller ut ur lokalen.

Titta på affischerna med säkerhetsregler i Epsos lokaler och se till att följa dem.

Antalet stolar i uppehållsrummen är begränsat och du måste använda din stol (titta efter klistermärket med ditt ansökningsnummer).

Desinfektion och extra städning

Lokalerna (t.ex. ytorna i prov- och uppehållsrummen) kommer att städas och desinfekteras oftare.

Catering och centralköksverksamhet

För att minska risken för smittspridning kommer inga flaskor, koppar eller glas att finnas i lokalerna. Vatten och engångsmuggar finns vid vattenmaskiner där det också finns handsprit – du bör sprita dina händer innan och efter du tar vatten.

Det finns kaffemaskiner (som matar fram en kopp automatiskt) och automater med snacks i kafeterian på andra våningen. Du får dock inte stanna i kafeterian utan måste omedelbart gå tillbaka till ditt prov- eller uppehållsrum när du har köpt det du vill ha.

Symtom

Om du känner dig sjuk eller har covid-19-symtom som feber eller hosta innan du kommer till Epsos lokaler måste du avstå från att delta i proven i utvärderingscentrumet och informera Epsos personal per telefon eller mejl. Andra provdatum kommer att erbjudas (på vissa villkor).

Om du känner dig sjuk eller får symtom som feber eller hosta under dagen vid utvärderingscentrumet i Epsos lokaler måste du omedelbart avbryta proven, lämna lokalerna och informera Epsos personal per telefon eller mejl. Andra provdatum kommer att erbjudas (på vissa villkor).

Innan du reser till utvärderingscentrumet

Dagen innan du reser till Bryssel ska du gå in på de belgiska myndigheternas webbplats och kontrollera om ditt ursprungsland omfattas av restriktioner i Bryssel. Om du reser från ett område som omfattas av restriktioner ska du avboka din resa och meddela Epsos personal per telefon eller mejl. Andra provdatum kommer att erbjudas (på vissa villkor).

Bidrag till resekostnader

Om du har rätt till bidrag till resekostnader kan du ansöka om ersättning. Läs mer på Epsos webbplats.

Vänligen notera att andra utgifter som du kan ha i samband med proven i utvärderingscentrumet (t.ex. medicinska utgifter, extra kostnader för karantän eller en längre vistelse i Bryssel och avbokade flygbiljetter) inte betalas av Epso. Du måste själv stå för sådana kostnader.

Mer information om covid-19

Du hittar aktuell information, kontaktuppgifter och resurser från de belgiska myndigheterna om coronarelaterade frågor här: https://www.belgium.be/en

Publicerat den : 22/07/2020 - 15:16
Senaste uppdatering : 24/08/2020 - 18:35