Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Юрист-лингвисти с датски език (DA)

Членове на конкурсната комисия - Юрист-лингвисти с датски език (DA)

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Jess Have Nielsen

Заместник-председател

Camilla Hornstrup Bengtsson

Членове

Camilla Hornstrup Bengtsson

Yassin Chehabi

Sarah Hartmann

Kathrine Eg Brémaud

Jimmy Stryhn Meyer

Jane Holst Kristensen

Заместник-членове

Helga Waage

Mette Emilie Herborg

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 17/09/2020 - 11:25
Дата на актуализацията : 17/09/2020 - 11:26