Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Γλωσσομαθείς νομικοί δανικής γλώσσας (DA)

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Γλωσσομαθείς νομικοί δανικής γλώσσας (DA)

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Jess Have Nielsen

Αναπληρωτής πρόεδρος

Camilla Hornstrup Bengtsson

Μέλη

Camilla Hornstrup Bengtsson

Yassin Chehabi

Sarah Hartmann

Kathrine Eg Brémaud

Jimmy Stryhn Meyer

Jane Holst Kristensen

Αναπληρωματικά μέλη

Helga Waage

Mette Emilie Herborg

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 17/09/2020 - 11:25
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 17/09/2020 - 11:26