Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Valikukomisjoni liikmed - Taani (DA) juristid-lingvistid

Valikukomisjoni liikmed - Taani (DA) juristid-lingvistid

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Jess Have Nielsen

Esimehe asendaja

Camilla Hornstrup Bengtsson

Liikmed

Camilla Hornstrup Bengtsson

Yassin Chehabi

Sarah Hartmann

Kathrine Eg Brémaud

Jimmy Stryhn Meyer

Jane Holst Kristensen

Asendusliikmed

Helga Waage

Mette Emilie Herborg

Avaldamise kuupäev : 17/09/2020 - 11:25
Ajakohastatud : 17/09/2020 - 11:26