Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Prawnicy lingwiści języka duńskiego (DA)

Członkowie komisji konkursowej - Prawnicy lingwiści języka duńskiego (DA)

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Jess Have Nielsen

Zastępca przewodniczącego 

Camilla Hornstrup Bengtsson

Członkowie

Camilla Hornstrup Bengtsson

Yassin Chehabi

Sarah Hartmann

Kathrine Eg Brémaud

Jimmy Stryhn Meyer

Jane Holst Kristensen

Zastępcy członków

Helga Waage

Mette Emilie Herborg

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 17/09/2020 - 11:25
Data aktualizacji : 17/09/2020 - 11:26