Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Právnici lingvisti pre dánsky jazyk (DA)

Členovia výberovej komisie - Právnici lingvisti pre dánsky jazyk (DA)

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Jess Have Nielsen

Zastupujúci predseda

Camilla Hornstrup Bengtsson

Členovia

Camilla Hornstrup Bengtsson

Yassin Chehabi

Sarah Hartmann

Kathrine Eg Brémaud

Jimmy Stryhn Meyer

Jane Holst Kristensen

Zastupujúci členovia

Helga Waage

Mette Emilie Herborg

Referencia: 
Dátum publikovania : 17/09/2020 - 11:25
Dátum aktualizácie : 17/09/2020 - 11:26