Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Danskspråkiga juristlingvister (DA)

Uttagningskommitténs medlemmar - Danskspråkiga juristlingvister (DA)

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Jess Have Nielsen

Ställföreträdande ordförande

Camilla Hornstrup Bengtsson

Medlemmar

Camilla Hornstrup Bengtsson

Yassin Chehabi

Sarah Hartmann

Kathrine Eg Brémaud

Jimmy Stryhn Meyer

Jane Holst Kristensen

Ställföreträdande medlemmar

Helga Waage

Mette Emilie Herborg

Referens: 
Publicerat den : 17/09/2020 - 11:25
Senaste uppdatering : 17/09/2020 - 11:26