Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Právnici lingvisti pre grécky jazyk (EL)

Členovia výberovej komisie - Právnici lingvisti pre grécky jazyk (EL)

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Nikolaos Sortikos

Zastupujúci predseda

Thiresia Kafatsaki

Členovia

Thirisia Kafatsaki

Christos Kaklamanis

Panagiotis Paraskevas

Angeliki Beteniou

Maria Drosou

Zastupujúci členovia

Anna Dakanalaki

Petros Kalfas

Referencia: 
Dátum publikovania : 17/09/2020 - 11:28
Dátum aktualizácie : 17/09/2020 - 11:30