Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Grekiskspråkiga juristlingvister (EL)

Uttagningskommitténs medlemmar - Grekiskspråkiga juristlingvister (EL)

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Nikolaos Sortikos

Ställföreträdande ordförande

Thiresia Kafatsaki

Medlemmar

Thirisia Kafatsaki

Christos Kaklamanis

Panagiotis Paraskevas

Angeliki Beteniou

Maria Drosou

Ställföreträdande medlemmar

Anna Dakanalaki

Petros Kalfas

Referens: 
Publicerat den : 17/09/2020 - 11:28
Senaste uppdatering : 17/09/2020 - 11:30