Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Γλωσσομαθείς νομικοί γαλλικής γλώσσας (FR)

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Γλωσσομαθείς νομικοί γαλλικής γλώσσας (FR)

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Frédérique Locoge

Αναπληρωτής πρόεδρος

Sandra Barre-Cogerino

Μέλη

Sandra Barre-Cogerino

Francis Gros-Bonnivard

Gérard Schroeder

Anne Cathaly-Stelkens

Laszlo Nyssen

Sarah Jund

Αναπληρωματικά μέλη

Marie Vassilopoulos

Anne Le Drezen

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 17/09/2020 - 11:30
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 17/09/2020 - 11:30