Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Valikukomisjoni liikmed - Prantsuse keele (FR) juristid-lingvistid

Valikukomisjoni liikmed - Prantsuse keele (FR) juristid-lingvistid

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Frédérique Locoge

Esimehe asendaja

Sandra Barre-Cogerino

Liikmed

Sandra Barre-Cogerino

Francis Gros-Bonnivard

Gérard Schroeder

Anne Cathaly-Stelkens

Laszlo Nyssen

Sarah Jund

Asendusliikmed

Marie Vassilopoulos

Anne Le Drezen

Avaldamise kuupäev : 17/09/2020 - 11:30
Ajakohastatud : 17/09/2020 - 11:30