Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Prawnicy lingwiści języka francuskiego (FR)

Członkowie komisji konkursowej - Prawnicy lingwiści języka francuskiego (FR)

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Frédérique Locoge

Zastępca przewodniczącego 

Sandra Barre-Cogerino

Członkowie

Sandra Barre-Cogerino

Francis Gros-Bonnivard

Gérard Schroeder

Anne Cathaly-Stelkens

Laszlo Nyssen

Sarah Jund

Zastępcy członków

Marie Vassilopoulos

Anne Le Drezen

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 17/09/2020 - 11:30
Data aktualizacji : 17/09/2020 - 11:30