Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Právnici lingvisti pre francúzsky jazyk (FR)

Členovia výberovej komisie - Právnici lingvisti pre francúzsky jazyk (FR)

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Frédérique Locoge

Zastupujúci predseda

Sandra Barre-Cogerino

Členovia

Sandra Barre-Cogerino

Francis Gros-Bonnivard

Gérard Schroeder

Anne Cathaly-Stelkens

Laszlo Nyssen

Sarah Jund

Zastupujúci členovia

Marie Vassilopoulos

Anne Le Drezen

Referencia: 
Dátum publikovania : 17/09/2020 - 11:30
Dátum aktualizácie : 17/09/2020 - 11:30