Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Γλωσσομαθείς νομικοί κροατικής γλώσσας (HR)

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Γλωσσομαθείς νομικοί κροατικής γλώσσας (HR)

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Ivana Božac

Αναπληρωτής πρόεδρος

Lana Kukec

Μέλη

Robert Bijažić

Martina Brkić

Lana Vdović

Mislav Rakuljić

Danijel Stanković

Αναπληρωματικά μέλη

Petar Radošević

Iva Vlahek

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 17/09/2020 - 14:37
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 17/09/2020 - 14:37