Sākumlapa > Darba iespējas > Jaunumi > Atlases komisijas locekļi - Juristi lingvisti darbam horvātu valodā (HR)

Atlases komisijas locekļi - Juristi lingvisti darbam horvātu valodā (HR)

Atgādinām, ka visu atlases komisiju darbs un apspriedes ir konfidenciālas un neviena persona, kura nav atlases komisijas loceklis, nedrīkst mēģināt sazināties ar kādu komisijas locekli; tikai tie kandidāti, kuri izmanto pārsūdzības tiesības, ar saviem protestiem drīkst (caur EPSO) rakstiski un ievērojot procedūras, kas izklāstītas atklātos konkursus reglamentējošajos vispārīgajos noteikumos, vērsties pie atlases komisijas priekšsēdētāja.

Priekšsēdētājs

Ivana Božac

Priekšsēdētāja aizvietotājs

Lana Kukec

Locekļi

Robert Bijažić

Martina Brkić

Lana Vdović

Mislav Rakuljić

Danijel Stanković

Locekļu aizvietotāji

Petar Radošević

Iva Vlahek

 

Atsauce: 
Publicēšanas datums : 17/09/2020 - 14:37
Atjauninājuma datums : 17/09/2020 - 14:37