Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Prawnicy lingwiści języka chorwackiego (HR)

Członkowie komisji konkursowej - Prawnicy lingwiści języka chorwackiego (HR)

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Ivana Božac

Zastępca przewodniczącego 

Lana Kukec

Członkowie

Robert Bijažić

Martina Brkić

Lana Vdović

Mislav Rakuljić

Danijel Stanković

Zastępcy członków

Petar Radošević

Iva Vlahek

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 17/09/2020 - 14:37
Data aktualizacji : 17/09/2020 - 14:37