Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Právnici lingvisti pre chorvátsky jazyk (HR)

Členovia výberovej komisie - Právnici lingvisti pre chorvátsky jazyk (HR)

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Ivana Božac

Zastupujúci predseda

Lana Kukec

Členovia

Robert Bijažić

Martina Brkić

Lana Vdović

Mislav Rakuljić

Danijel Stanković

Zastupujúci členovia

Petar Radošević

Iva Vlahek

Referencia: 
Dátum publikovania : 17/09/2020 - 14:37
Dátum aktualizácie : 17/09/2020 - 14:37