Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Юрист-лингвисти с полски език (PL)

Членове на конкурсната комисия - Юрист-лингвисти с полски език (PL)

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Maciej Markiewicz

Заместник-председател

Dorota Schaack

Членове

Dorota Schaack

Pawel Szajkowski

Magdalena Nogalska

Aleksandra Balcerowska

Henryk Mazur

Maciej Pieszka

Заместник-членове

Anna Kulesza

Malgorzata Gluzinska

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 17/09/2020 - 14:38
Дата на актуализацията : 17/09/2020 - 14:39