Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Valikukomisjoni liikmed - Poola keele (PL) juristid-lingvistid

Valikukomisjoni liikmed - Poola keele (PL) juristid-lingvistid

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Maciej Markiewicz

Esimehe asendaja

Dorota Schaack

Liikmed

Dorota Schaack

Pawel Szajkowski

Magdalena Nogalska

Aleksandra Balcerowska

Henryk Mazur

Maciej Pieszka

Asendusliikmed

Anna Kulesza

Malgorzata Gluzinska

Avaldamise kuupäev : 17/09/2020 - 14:38
Ajakohastatud : 17/09/2020 - 14:39