Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за центъра за оценяване от разстояние - Администратори по конкурентно право

Покана за центъра за оценяване от разстояние - Администратори по конкурентно право

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 04/11/2020

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 183

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 06/11/2020 - 10:58
Дата на актуализацията : 06/11/2020 - 11:32