Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Pozvánka do diaľkového hodnotiaceho centra - Administrátori v oblasti práva hospodárskej súťaže

Pozvánka do diaľkového hodnotiaceho centra - Administrátori v oblasti práva hospodárskej súťaže

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 04/11/2020

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 183

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Referencia: 
Dátum publikovania : 06/11/2020 - 10:58
Dátum aktualizácie : 06/11/2020 - 11:32