Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poziv u centar za procjenu na daljinu - Administratori u području financijskih pravila primjenjivih na proračun EU-a

Poziv u centar za procjenu na daljinu - Administratori u području financijskih pravila primjenjivih na proračun EU-a

Objava poziva u centar za procjenu na EPSO računima kandidata: 04/11/2020

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 116

U sljedeću fazu natječaja prolaze svi kandidati koji su bili uspješni na testovima i koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje.

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 06/11/2020 - 10:58
Datum zadnjeg ažuriranja : 06/11/2020 - 11:33