Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Zaproszenie do udziału w zdalnej ocenie zintegrowanej - Administratorzy w dziedzinie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu UE

Zaproszenie do udziału w zdalnej ocenie zintegrowanej - Administratorzy w dziedzinie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu UE

Publikacja zaproszenia do udziału w etapie oceny zintegrowanej na kontach kandydatów w portalu EPSO: 04/11/2020

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej: 116

Wszyscy kandydaci, którzy zdali testy i spełniają warunki kwalifikowalności, są dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.

 

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 06/11/2020 - 10:58
Data aktualizacji : 06/11/2020 - 11:33