Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за ситуационно интервю относно компетенциите

Покана за ситуационно интервю относно компетенциите

EPSO има за приоритет приключването на EPSO/AD/374/19 при възможно най-добри условия.

Поради големия брой ситуационни интервюта относно компетенциите, които трябва да бъдат насрочени през следващите седмици, поканите за тези интервюта е възможно да не бъдат публикувани в EPSO профилите на всички кандидати едновременно, а постепенно.

EPSO ще гарантира, че всички кандидати ще получат поканата поне 7 дни преди самото интервю. Разпределението на интервютата ще бъде публикувано на уебсайта и ще бъде достъпно за всички от 20 ноември нататък.

Дата на публикуване : 17/11/2020 - 16:30
Дата на актуализацията : 10/12/2020 - 09:47