Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση για συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI)

Πρόσκληση για συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI)

Η EPSO δίνει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού EPSO/AD/374/19 υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Λόγω του μεγάλου αριθμού συνεντεύξεων SCBI που θα προγραμματιστούν κατά τις προσεχείς εβδομάδες, οι προσκλήσεις για τις συνεντεύξεις αυτές ενδέχεται να μην δημοσιεύονται στους λογαριασμούς EPSO όλων των υποψηφίων ταυτόχρονα, αλλά κατά ομάδες.

Η EPSO θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν την πρόσκλησή τους για τη συνέντευξη τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Η υπόθεση εργασίας για τις SCBI θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο και θα είναι προσβάσιμη σε όλους από τις 20 Νοεμβρίου.

Ημερομηνία ανάρτησης : 17/11/2020 - 16:30
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 10/12/2020 - 09:47