Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Pozvánka na pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie

Pozvánka na pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie

Prioritou úradu EPSO je ukončiť výberové konanie EPSO/AD/374/19 v najlepších možných podmienkach.

Vzhľadom na to, že v nadchádzajúcich týždňoch je potrebné naplánovať veľký počet pohovorov s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie, je možné, že pozvánky na tieto pohovory nebudú uverejnené na používateľských kontách EPSO všetkých uchádzačov v tom istom čase, ale postupne po častiach.

Úrad EPSO zabezpečí, že všetci uchádzači dostanú pozvanie na pohovor najmenej sedem dní pred samotným pohovorom. Úloha, ktorá bude uchádzačom pridelená v rámci tohto pohovoru, sa uverejní na webovom sídle a všetci k nej budú mať prístup od 20. novembra.

Dátum publikovania : 17/11/2020 - 16:30
Dátum aktualizácie : 10/12/2020 - 09:47