Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till den situationsbaserade intervjun

Kallelse till den situationsbaserade intervjun

Epso prioriterar att slutföra uttagningsprov EPSO/AD/374/19 under bästa möjliga förhållanden.

På grund av det stora antalet situationsbaserade intervjuer som måste planeras de kommande veckorna publiceras kallelserna till intervjun inte samtidigt för alla sökande utan i omgångar.

Vi garanterar att alla sökande får sin kallelse minst sju dagar före själva intervjudagen. Uppgiften för den situationsbaserade intervjun kommer att publiceras på vår webbplats där den är tillgänglig för alla från den 20 november.

Publicerat den : 17/11/2020 - 16:30
Senaste uppdatering : 10/12/2020 - 09:47