Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Γλωσσομαθείς νομικοί πολωνικής γλώσσας (PL)

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Γλωσσομαθείς νομικοί πολωνικής γλώσσας (PL)

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 19/11/2020

Number of candidates invited to the preliminary test: 175

All candidates who fulfil the eligibility conditions are admitted to the preliminary test.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 24/11/2020 - 17:20
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 25/11/2020 - 16:16