Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора — първи етап - Юрист-лингвисти с гръцки език (EL)

Резултати от подбора — първи етап - Юрист-лингвисти с гръцки език (EL)

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 19/11/2020

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 338

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 24/11/2020 - 17:22
Дата на актуализацията : 24/11/2020 - 17:25