Начало > Възможности за работа > Новини > Members of the Selection Committee - Асистенти — Високи технологии: високоскоростни изчисления

Members of the Selection Committee - Асистенти — Високи технологии: високоскоростни изчисления

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Johan LAPASSET

Заместник-председател

Gyorgy LAKI

Членове

Inez JACQUEMYN

Yves VANDE WALLE

Заместник-членове

Jose Manuel HERRERO MONTALVO

Nadia FETTAH

Oscar DIEZ

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 26/11/2020 - 15:28
Дата на актуализацията : 01/02/2021 - 15:08