Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Members of the Selection Committee - Asystenci – nowoczesne technologie: obliczenia wielkiej skali

Members of the Selection Committee - Asystenci – nowoczesne technologie: obliczenia wielkiej skali

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji konkursowych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Johan LAPASSET

Zastępca przewodniczącego

Gyorgy LAKI

Członkowie

Inez JACQUEMYN

Yves VANDE WALLE

Zastępcy członków

Jose Manuel HERRERO MONTALVO

Nadia FETTAH

Oscar DIEZ

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 26/11/2020 - 15:28
Data aktualizacji : 01/02/2021 - 15:08