Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Members of the Selection Committee - Assistenter – högteknologi: högpresterande datorsystem

Members of the Selection Committee - Assistenter – högteknologi: högpresterande datorsystem

Uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och det är förbjudet för alla som inte är kommittémedlemmar att försöka kontakta en kommittémedlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Johan LAPASSET

Ställföreträdande ordförande

Gyorgy LAKI

Medlemmar

Inez JACQUEMYN

Yves VANDE WALLE

Ställföreträdande medlemmar

Jose Manuel HERRERO MONTALVO

Nadia FETTAH

Oscar DIEZ

Publicerat den : 26/11/2020 - 15:28
Senaste uppdatering : 01/02/2021 - 15:08