Начало > Възможности за работа > Новини > Members of the Selection Committee - Асистенти — Анализ на данни и наука за данните

Members of the Selection Committee - Асистенти — Анализ на данни и наука за данните

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Stefano BERTOLO

Заместник-председател

n/a

Членове

Mojca BOLTIN

Alberto MEGARO

Zsolt SOTI

Заместник-членове

Julia URHAUSEN

Liljana SAVIC

Dario BUONO

Antoni Brossa

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 26/11/2020 - 15:35
Дата на актуализацията : 18/03/2021 - 17:05