Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Members of the Selection Committee - Βοηθοί – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Members of the Selection Committee - Βοηθοί – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις όλων των εξεταστικών επιτροπών είναι απόρρητες και απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε άτομο που δεν έχει σχέση με την εξεταστική επιτροπή να προσπαθήσει να έλθει σε επαφή με μέλος των επιτροπών. Μόνο οι υποψήφιοι μπορούν (μέσω της EPSO) να απευθυνθούν εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν οι γενικοί κανόνες που εφαρμόζονται στους γενικούς διαγωνισμούς στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής για να εκθέσουν τις απόψεις τους ή να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Πρόεδρος

Stefano BERTOLO

Αναπληρωτής πρόεδρος

n/a

Μέλη

Mojca BOLTIN

Alberto MEGARO

Zsolt SOTI

Αναπληρωματικά μέλη

Julia URHAUSEN

Liljana SAVIC

Dario BUONO

Antoni Brossa

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 26/11/2020 - 15:35
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 18/03/2021 - 17:05