Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Members of the Selection Committee - Assistendid – Andmeanalüüs ja andmeteadus

Members of the Selection Committee - Assistendid – Andmeanalüüs ja andmeteadus

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Stefano BERTOLO

Esimehe asendaja

n/a

Liikmed

Mojca BOLTIN

Alberto MEGARO

Zsolt SOTI

Asendusliikmed

Julia URHAUSEN

Liljana SAVIC

Dario BUONO

Antoni Brossa

Avaldamise kuupäev : 26/11/2020 - 15:35
Ajakohastatud : 18/03/2021 - 17:05