Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Members of the Selection Committee - Asistenti – Analýza údajov a dátová veda

Members of the Selection Committee - Asistenti – Analýza údajov a dátová veda

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberových komisií sú dôverné, a osobám, ktoré nie sú členmi danej výberovej komisie, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi. Na predsedu výberovej komisie sa smú obrátiť iba uchádzači uplatňujúci právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a to prostredníctvom úradu EPSO, písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania.

Predseda

Stefano BERTOLO

Zastupujúci predseda

n/a

Členovia

Mojca BOLTIN

Alberto MEGARO

Zsolt SOTI

Zastupujúci členovia

Julia URHAUSEN

Liljana SAVIC

Dario BUONO

Antoni Brossa

Dátum publikovania : 26/11/2020 - 15:35
Dátum aktualizácie : 18/03/2021 - 17:05